Ja, ik wil lid worden van Stichting De Roos.
Na mijn akkoord verbind ik mij voor tenminste twee kalenderjaren. Als welkomstgeschenk ontvang ik een boek uit het fonds van De Roos. De actuele keuzelijst wordt mij per post toegestuurd.


Naam *
Straat: *
Postcode en plaats *
Telefoon *
E-mail *
 

Velden met een * zijn verplicht


De Roos heeft altijd maximaal 175 ‘leden’. 
Als er meer gegadigden zijn, komen die op een wachtlijst.
De oplage exclusief voor de leden is daarom gesteld op 175 exemplaren.
Naast deze oplage worden er wat extra boeken geproduceerd voor bestuur en  medewerkers.
Elk lid krijgt een nummer (van 1 t/m 175) dat altijd in het boek wordt vermeld.
Een lid betaalt geen abonnementsgeld, maar verplicht zich tweemaal per jaar het uitgegeven boek af te nemen. De prijs van een boek ligt – prijspeil 2010 – rond de € 100,-.

De opzegging kan alleen schriftelijk worden gedaan bij het bestuur, aan het adres van de penningmeester of de secretaris. De opzegging gaat vervolgens in op 1 januari van het eerstvolgend kalenderjaar. Deze termijn moet worden gekozen omdat er in de afspraken wordt uitgegaan van meestal twee boeken per jaar.